• جالب ترین شعر طنز روز مهندس

    شعر به مناسبت روز مهندس   ندانستم که ریزد از چپ و راست ! ز پایین و از آن بالا مهندس   گرفتم بعد عمری مدرکی چند و اینجانب شدم

  • اس ام اس و اشعار طنز روز مهندس

    اشعار طنز و جالب روز مهندس   گرفتم بعد عمری مدرکی چند و اینجانب شدم حالا مهندس     ندانستم ک

  • شعر طنز روز مهندس

    گرفتم بعد عمری مدرکی چند و اینجانب شدم حالا مهندس   ندانستم که ریزد از چپ و راست ! ز پایین و از آن بالا

1