• اندر حکایت ... 18+ (طنز)

  دانایی را پرسیدند: چیست محبوب ترین عدد در اینترنت ؟ فرمود: 18+ چرا که وقتی خلایق آن را بینند، بی اختیار ع

 • اندر حکایت ... 18+ (طنز)

  مجموعه: مطالب طنز و خنده دار   دانایی را پرسیدند: چیست محبوب ترین عدد در اینترنت ؟ فرمود: 18+ چرا که

 • حکایت خنده دار و طنز قلیونی به سیگاری میگه بو میدی

    در سرزمین قهوه، تاجری بزرگ به نام رونالدینیو زندگی می کرد که به سوی کرانه های آفریقا می نگریست اما به آسیا قهوه می ف

 • چند حکایت طنز عبید زاکانی

  عبید زاکانی یکی از طنزپردازان ایرانی است که حکایت ها و داستان های طنز زیادی را گفته است. گهر در این بخش چند حکایت طنز عبید زاکان

 • حکایت طنز ملا و خرش

  ????? ??? ??? ? ??? ????? ??? ??? ???????? ? ????? ??? ??? ?? ??? ??? ??? ????? ???? ????? ??? ???? ??? ????? ??? ????? ??????

 • حکایت جالب ! (طنز)

  حکایت ها و داستان های طنز و جالب را در تالاب بخوانید.   یک شب که من و همسرم توی رختواب مشغول ناز و نوازش بودیم. در حالی که

1