• فال با حافظ (طنز)

  مجموعه: مطالب طنز و خنده دار    ابتدا نیت کنید...ای حافظ دانا ،بده فال به ما درد فقری کشیده ام

 • فال خود را ببینید (طنز خواندنی)

  فروردین : یا روز میمیرید یا شب.                                                    اردیبهشت : نه تنها قادر به پرداخت اجاره خا

 • فال ازدواج مردان مجرد ! طنز

  فروردین : ۴۶ بار به خواستگاری میری و جواب رد می شن

 • چگونگی فال ازدواج پسر های مجرد (طنز)

  فروردین : 46 بار به خواستگاری میری و جواب رد می شنوی اما در 47 امین بار در حالیکه در اوج ناامیدی هستی جواب بله رو میگیری و در

 • فال طنز ازدواج پسران مجرد!!!

  فروردین : 46 بار به خواستگاری میری و جواب رد می شنوی اما در 47 امین بار در حالیکه در اوج ناامیدی هستی جواب

 • فال با حافظ (طنز)

     ابتدا نیت کنید...ای حافظ دانا ،بده فال به ما درد فقری کشیده ام ، که مپرس / طعم قرضی چشیده ام ،که مپرسگشته ام بی آبر

 • فال با حافظ (طنز)

     ابتدا نیت کنید...ای حافظ دانا ،بده فال به ما درد فقری کشیده ام ، که مپرس / طعم قرضی چشیده ام ،که م

 • فال بدبختی ( طنز بسیار خواندنی و جالب )

      فروردین : یا روز میمیرند یا شب. اردیبهشت : نه تنها قادر به پرداخت اجاره خانه خود نمی شوند بلکه از صاحب

 • فال طنز

   فال بسیار جالب و خنده دار . فروردین :نه تنها قادر به پرداخت اجاره خانه خود نمی شوند بلکه از صاحبخانه خود پول دستی هم می گیرن

1