• فال قهوه آنلاین : آموزش کامل تعبیر و تفسیر اشکال فال قهوه

  فال قهوه آنلاین : آموزش کامل تعبیر و تفسیر اشکال فال قهوه

 • همه چیز در مورد تاریخچه فال قهوه + معنای بعضی از اشکال در فال قهوه

  فال قهوه به معنای خواندن و تفسیر نشانه های بازمانده قهوه در فنجان، ریشه در هنر تفسیر تفاله چای در چین باستان دارد. چای که در اصل

 • آیا فال قهوه قهوه صحت دارد ؟

    به گزارش آکا ایران  نخستین سئوالی که در این مقوله مطرح است این است که اصولاً چرا در میان انواع و اق

 • تعبیر فال قهوه اسب

  تعبیر فال قهوه اسب

 • تعبیر فال قهوه اسب تک شاخ و شاخ دار

  تعبیر فال قهوه اسب تک شاخ و شاخ دار

 • آموزش تصویری گرفتن فال قهوه

      تاریخچه فال قهوهقهوه نوشیدنی ۷۰% مردم دنیاست، و بسیاری از ملل از دیرباز به خواص گوناگون آن

 • فال قهوه بگیریم یا نگیریم؟!

  فال قهوه بگیریم یا نگیریم؟! تاریخ ایجاد : 

 • فال قهوه آتش

  آتشاز تصمیم‌گیری عجولانه بپرهیزید، مرور زمان به نفع شما خواهد بود.

 • فال قهوه آبشار

  آبشارپیشرفت شما در کار به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می‌باشد.

 • فال قهوه آتش فروخته

  آتش افروختهنشانگر قوت و قدرت است، حاکم و سر‌پرست.

 • فال قهوه آتش فشان

  آتش فشاندر مقابل عشق کنترل خود را حفظ کنید، در غیر این‌صورت این عشق مشکلات شما را بیشتر می‌کند.

 • فال قهوه آدم

  آدماگر نزدیک دسته باشد، ملاقات‌کننده‌های خواهید داشت. اگر آدم شکل تاریک و روشنی داشته باشد، اختلاف با اطرافیان. اگر آدم موهای پر پ

 • فال قهوه آتش کوتاه

  آتش کوتاهنزدیک‌شدن به مقام والاتی و در کار بسته‌اش گشایش ایجاد می‌شود.

 • فال قهوه آبفشان

  آب فشانموفقیت و شادی، در آینده نزدیک موفقیت و شادی نصیب شما خواهد شد.

 • فال قهوه پنجره

  پنجره نشانگر چشم است که گفته‌اند چشم دریچه روح است که اگر بسته باشد، ناامیدی می‌رساند.

 • فال قهوه پلکان

  پلکان در کار خود ترقی و پیشرفت خواهد کرد و در آن کار استقرار پیدا می‌کند. 

 • فال قهوه پلنگ

  پلنگ دشمن قوی و تواناست، خیال دارد ضربه ناگهانی بزند.

 • فال قهوه آسیاب

  آسیابنشانگر جنگ و دعوا و دشمنی می‌باشد، و با کسی به نزاع بر‌خواهد خواست.

 • فال قهوه پنجه

  پنجه خطر در کمین است، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید.  

 • فال قهوه پول

  پول نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست می‌دهد و از چیزی رنج می‌برد.

 • فال قهوه پیمانه

  پیمانه نظم و نظام در کارها داشتن راستی و درستی با مردم است، مخصوصاً در معامله انصاف را رعایت می‌کند.

 • فال قهوه آب

  آبسرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.

 • فال قهوه بطری

  بطری  مواظب سلامت خود باشید هشدار جرو بحث نکنید.

 • فال قهوه چغندر

  چغندر  غم و اندوه و مصیبت، به غم و اندوه گرفتار می‌آید ولی زود برطرف خواهد شد.

 • فال قهوه چشم

  چشم بینائی، چشمانی هستند که از اطراف مواظب اعمال و رفتار شما می‌باشید

 • فال قهوه چنگال

  چنگال در کسب معاش موفق و نیرومند است و بر دشمنان غلبه می‌کند مخصوصاً بر دوستان نایاب.

 • فال قهوه چوب

  چوب نفاق و دوروئی است، چوب کج و راست تعبیر ش یکسان است.

 • فال قهوه جام

  جام ریخت و پاش، ریخت و پاش‌کردن از اموال خود در راه دوستان.

 • فال قهوه چراغ

  چراغ کدبانوی منزل است، زندگی خوش و راحتی داشتن، آسایش.

 • فال قهوه چرخ

   چرخ  چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است، مطیع سرنوشت باشید.

 • فال قهوه جاده

  جاده سرنوشت زندگی به اهداف و مقاصدش می‌رسد و حاجتش برآورده خواهد شد.  

 • فال قهوه بشکه

  بشکه  دعوت به مهمانی و جشن و سرور، شب‌نشینی، با شکوه و عروسی.

 • فال قهوه آفتابه

  آفتابهراستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمتگزار گروهی را کردن.

 • فال قهوه پل

  پل عبور از یک دوره زندگی به دوره‌ای دیگر است، موفقیت در زندگی.

 • فال قهوه بیل

  بیل  بر اثر پشتکار موفقیت نصیب شما خواهد شد، کوشش کنید. 

 • فال قهوه جارو

  جارو خادم و خدمتکار، غم و اندوهی خانه دل را پاک می‌کند و مرتفع می‌سازد.

 • فال قهوه آفتاب

  آفتابسمبل، دانش، هوشیاری و دلالت بر کامل‌بودن عقل و هوش می‌باشد.

 • فال قهوه پروانه

  پروانه در خیال و اندیشه بر سر می‌برد و بر اثر ضعف و ناتوانی خود را به هلاکت می‌رساند.

 • فال قهوه تبر

  تبر مثل خدمتکاری که نتواند با مشکلات دست و پنجه نرم کند و شکست خواهد خورد. 

 • فال قهوه حرف 3

  ساعت نشان قلب است، معنای احساسات و عواطف انسانی را می‌دهد. سپر پناه‌دهنده از امور ناپسند، محافظت‌شده از جائی. ستاره مقام و منزلت،

 • فال قهوه حرف چ

  چادر حجاب و پوشش است جای امن و امان مخصوصاً برای مسافرت دسته جمعی. چاقو  طلاق و جدائی، به‌هم‌خوردن رابطه عشقی یا زناشوئی، مواظب با

 • فال قهوه چتر

  چتر  احتمالاً از طرف همسر یا نامزدتان مورد غضب قرار می‌گیرید ولی تصمیم آنی نگیرید.

 • فال قهوه تخت

  تخت  به سفری بزرگ می‌رود و به جاه و مقام خواهد رسید و بر دشمنان غالب می‌شود.

 • فال قهوه توپ

  توپ ورزشی و دو میدانی، با ورزش‌کردن می‌توانید از بیماری خلاصی یابید.

 • فال قهوه ترازو

  ترازو  نشانه عدل و انصاف است، ترازوی میزان، از عدل و درستی حکم می‌کند. 

 • فال قهوه تخم مرغ

  تخم‌ مرغ در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهد شد.  

 • فال قهوه حرف ج

  جاده سرنوشت زندگی به اهداف و مقاصدش می‌رسد و حاجتش برآورده خواهد شد. جارو خادم و خدمتکار، غم و اندوهی خانه دل را پاک می‌کند و مرتف

 • فال قهوه حرف ت

  تبر مثل خدمتکاری که نتواند با مشکلات دست و پنجه نرم کند و شکست خواهد خورد.  تخت  به سفری بزرگ می‌رود و به جاه و مقام خواهد رسید و

 • فال قهوه حرف ر

  روباه  حیله‌گر و فریبنده، حیله‌گر و نابکار و فریبنده و دروغگو می‌باشد‌، مواظب باشید. ریسمان  عمر طولانی، سفر طولانی رفتن و نعمت فر

 • فال قهوه حرف د

  داس  با رنج و زحمت مالی یا نعمتی را به‌دست آوردن، درو‌کردن.دامن  رنج و اندوه در برابر عشق، نا‌امیدی، در مقابل عشق پایداری به خرج ب

 • فال قهوه حرف خ

  خرچنگ  بد‌اخلاقی، کینه توزی، فرومایگی، احتیاط را از دست ندهید.خرس  دشمن بدطینت، احمق و تندخو، از این خصلت‌ها دوری کنید. خرگوش  زود

 • فال قهوه حرف ز

  زنبور  شخص مزاحم، از آدم پست و فرومایه آزار‌دیدن. زنبور عسل اگر تصویر زنبور شبیه زنبور عسل باشد  مال و نعمت، خیر و برکت، ارث و میر

 • فال قهوه حرف الف

   ابر    خداوند به او علم و حکمت عطا می‌فرماید و مردم از علم او بهره‌مند خواهند شد.     ابرو    نیت و آراستگی و دینداری در او به حد

 • فال قهوه حرف پ

  پا  عمری کوتاه و زودرس خواهد داشت و یا سفری کوتاه در پیش خواهد داشت پاکت  دریافت خبری شاد، از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.

 • فال قهوه حرف ب

  بادام رزق و روزی و نعمت است که با دردسر و دعوا به‌دست می‌آید مغز بادام طالع خوشی دارد.بادمجان غم و اندوه به سراغ غم و اندوه نزدیک

 • فال قهوه تیر

  تیر  حق درستی را زیر پا گذارد، و نشانه‌ای است به طرف دوست و دشمن.

 • فال قهوه جعبه

  جعبه  داشتن زنی همدم و معاشر که کمتر سازگاری می‌کند.

 • فال قهوه پاکت

  پاکت  دریافت خبری شاد، از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.

 • فال قهوه پا

  پا  عمری کوتاه و زودرس خواهد داشت و یا سفری کوتاه در پیش خواهد داشت

 • فال قهوه چکش

  چکش موفقیت در مشکلات، در مشکلات زندگی پیروز و موفق می‌شوید نگران نباشید.

 • فال قهوه پر

  پر  تن‌پروری، زندگی در ناز و نعمت شما را سخت تن‌پرور و بیکار بار آورده است.  

 • فال قهوه پرچم

  پرچم  آماده مشکلات در زندگی باشید و از طحنه خارج نشوید. 

 • فال قهوه پرنده

  پرنده  خبر‌خوش، ملاقاتهای سودمند و شادی‌بخش و ارمغان خوبی در راه دارید.

 • فال قهوه پرده

  پرده  کنجکاو بودن در زندگی، می‌خواهد از اسرار دیگران با خبر شود.

 • فال قهوه چتر نجات

  چتر نجات برای نجات جان خود مجبورید از خطر بگریزید و مصون بمانید.

 • فال قهوه آهو

  آهوهمسر با‌وفا، در سنت عبری و عربی سمبل بی‌گناهی، زیبائی و کم‌روئی. در طالع خود همسری باوفا و محبوب دارید که همیشه نگران شماست.

1