• معمای جدید شیب پشت بام و خروس

  آکاایران شیب یک طرف پشت بام شیروانی شکلی ، 60 شصت درجه است و طرف دیگر 30 سی درجه است. به گزارش آکاایران شیب یک طرف پشت بام

 • معمای جدید ساعت شنی

  آکاایران دوتا ساعت شنی داریم یکی 3 دقیقه را محاسبه میکند و یکی 7 دقیقه را ما میخواهیم 8 دقیقه را حساب کنیم. به گزارش آکاایر

 • تست هوش و معمای جدید و جالب آبان ماه

  در این مقاله از مجموعه مقالات سرگرمی آکاایران, یک تست هوش تصویری و یک معما جالب آماده کرده ایم. امیدواریم این تست هوش و معما

 • معمای جدید پرواز کبوتر با جواب

  معمای نوین پرواز کبوتر با جواب معمای نوین پرواز کبوتر با جوابتست هوش سخت با جواب دو دوست به نامهای رامین و روزبه در دو روستای م

1