• معمای چوب کبریت

    شانزده چوب کبریت داریم که تشکیل پنج مربع هم اندازه داده اند شما باید با جا به جا کردن فقط دو چوب کبریت از بین شانزده چوب

 • معمای چوب کبریت با راه حل ! (تصویری)

  معمای چوب کبریت با راه حل پرسش 1 در این تصویر2 تا از چوب کبریت ها را جابجا کنید تا در تصویر به جای 2 مربع، 3 مربع داشته

 • تست هوش جالب معمای چوب کبریتی

  تست هوش تصویری با جواب, معمای چوب کبریت ها, تست هوش چوب کبریت به عکس زیر نگاه کنید و چوب کبریترا جابه جا کنید تا معما حل شود

 • تست هوش (معمای چوب کبریت)

    یک تست هوش عالی و سرگرم کننده شانزده چوب کبریت داریم که تشکیل پنج مربع هم اندازه داده اند شما باید با جا به جا کرد

 • معمای چوب کبریت

  شانزده چوب کبریت داریم که تشکیل پنج مربع هم اندازه داده اند شما باید با جا به جا کردن فقط دو چوب کبریت از بین شانزده چوب کبریت م

 • معمای چوب کبریت، معمای چوب کبریت با راه حل

  در این بخش از سایت آکاایران معماهای چوب کبریتی را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد. پرسش 1 در

 • تست هوش:معمای چوب کبریتی

  مجموعه: معما و تست هوش تست هوش تصویری با جواب   یک چوب کبریت را جابجا کنید تا همه چیز درست شود!

1