• اس ام اس بی معرفتی (5)

    اس ام اس بی معرفتی   اس ام اس مخصوص افراد بی معرفت      آب از سرم گذشته … فریاد میزنم دوستت دارم … و تو آرام و

  • اس ام اس بی معرفتی مهرماه 90

    اس ام اس بی معرفتیتو ای سمبل معرفت!کجایی ؟سلام / این هم رسم توست،دوستی بی کلام ندیدم کسی ،هیچ مانند تو / یک روز خوب ،یک روز بد&

  • اس ام اس بی معرفتی مهرماه

      تو ای سمبل معرفت!کجایی ؟سلام / این هم رسم توست،دوستی بی کلام ندیدم کسی ،هیچ مانند تو / یک روز خوب ،یک رو

1